Dictionary
English Verbform Root Prep. Plural Arabic Media

to strut

تَفَعَّلَ / يَفَعَّل
sample

خطل

تَخَطَّلَ ، يَتَخَطَّل
verb

to swagger

تَفَعَّلَ / يَفَعَّل
sample

خطل

تَخَطَّلَ ، يَتَخَطَّل
verb

to talk nonsense

فَعِلَ / يَفْعَل
sample

خطل

خَطِلَ ، يَخْطَل
verb

to prattle

فَعِلَ / يَفْعَل
sample

خطل

خَطِلَ ، يَخْطَل
verb

prattle

خطل

خَطَل
noun, m.

idle talk

خطل

خَطَل
noun, m.

foolish

خطل

خَطِل
adj., m.

chattering

خطل

خَطِل
adj., m.

garrulous

خطل

خَطِل
adj., m.